Menu HIGHLIGHTVN SUBTEAMĐang tải player

Mã nhúng

Weekly Idol | HIGHLIGHT (BEAST) Theo dõi Autoplay

Weekly Idol ep 239 | AOA ( with MC Dujun)

Giải trí

- ETL là tên trước đó của subteam
- Trong đợt Dujun làm MC có tập 239 và 240, bên mình sub tập 239 của AOA. Các bạn có thể theo dõi tập 240 do subteam của Mamamoo (Moo Moo Team)
>> https://www.youtube.com/watch?v=x0N57wLjra8

video Giải trí

Bình luận