Menu HIGHLIGHTVN SUBTEAM

Weekly Idol ep 325 (Chuseok Special continue) | HIGHLIGHT (Full cut)

-Cre Raw : Highlight TV -Cre Engsub: HIGHLIGHTVIXX SUBS -Link down: http://www.mediafire.com/file/6k...

Weekly Idol ep 245 | MC Hani & HeeChul (with Junhyung)

ETL là tên trước đó của subteam

Weekly Idol ep 239 | AOA ( with MC Dujun)

- ETL là tên trước đó của subteam - Trong đợt Dujun làm MC có tập 239 và 240, bên mình sub tập 239 của...